Viktig information gällande felanmälan-besiktningar-lägenhetsvisningar

Vi är måna om dig som hyresgäst och våra medarbetares hälsa! Vi har därför ändrat lite i våra rutiner. Vid felanmälan kommer vi innan besök att fråga dig som hyresgäst om du eller någon i ditt hushåll är sjuk. Skulle det vara så kommer vi att avvakta med reparationen tills ni är friska. Om felanmälan gäller en allvarlig skada för fastigheten kommer särskild rutin att tillämpas.

När det gäller lägenhetsvisningar hanterar vi dessa utifrån vanliga rutiner förutsatt att både boende i lägenheten samt den som kommer på visningen är fullt friska. Av hänsyn till boende i lägenheten är visningen endast för sökande/kund, ej för släkt och vänner.