Tillgänglighetsredogörelse

TILLGÄNGLIGHET FÖR LJUNGBYBOSTÄDERS HEMSIDA

Ljungbybostäder AB står bakom webbplatsen ljungbybostader.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ljungbybostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

HUR TILLGÄNGLIG ÄR WEBBPLATSEN

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig och har bristande förenlighet med lagkraven.

VAD DU KAN GÖRA OM DU INTE KAN ANVÄNDA DELAR AV WEBBPLATSEN

Om du behöver innehåll från ljungbybostader.se som inte är tillgängligt för dig så kan du meddela oss på följande sätt, se nedan. Svarstid via e-post är normalt två dagar.

 • Skicka e-post till info@ljungbybostader.se
 • Ring vårt kontor 0372-830 60

 

RAPPORTERA BRISTER I WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och användarvänlighet. Upptäcker du något problem som inte har beskrivits på den här sidan eller att du anser att den inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post info@ljungbybostader.se, telefon 0372-830 60 så att vi får veta att problemet finns.

TILLSYN

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning info@digg.se och påtala det, alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

 

TEKNISK INFORMATION OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

 Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

INNEHÅLL SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGT

 • Webbplatsen har sidor där det finns bilder som saknar beskrivande text, korrekt alternativtext saknas på flera bilder (WCAG 1.1.1)
 • På någon sida finns det bilder med text i bilden exempelvis på Student-sidan finns det en bild med statisk text i sig som ej går att förstora (WCAG 1.4.5).
 • Alla sidor har inte en korrekt rubrikordning (WCAG 1.3.1).
 • Våra PDFer har tillgänglighetsproblem av varierande anledning. Några är inscannade som bilder, en del saknar titel, taggar, semantiska rubriker och alternativtexter på bilder (WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.1). Vi jobbar på att våra PDFer kommer att bli digitalt tillgängliga.
 • Det förekommer integrationer på webbplatsen som inte är WCAG anpassade. Brister i formulär, kontraster i innehåll som inte är text exempelvis på Mina sidor (WCAG 1.4.11, WCAG 3.3.1).
 • Det förekommer brister i våra länkar och länkbeskrivningar (WCAG 2.4.4).
 • Webbplatsen saknar flertal sätt att navigera (WCAG 2.4.5).
 • Webbplatsens HTML struktur har delvis brister utifrån WCAG:s riktlinjer (WCAG 4.1.1).
 • Vi känner till att vi har flera övriga punkter som ska rättas till.
 • Vi strävar efter att brister som finns på webbplatsen ska vara åtgärdat juni 2021.

HUR VI TESTAT WEBBPLATSEN

Vi har gjort en analys av www.ljungbybostader.se med hjälp av extern expertis och externa tillgänglighetstjänster och verktyg.

Tidsperiod för granskningen 2020-05-28 — 2020-06-03.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-18.