Om oss

Kort fakta

Ljungbybostäder AB ägs till 100% av Ljungby kommun och ingår i kommunkoncernen med Ljungby Holding AB som moderbolag.

Vi äger och förvaltar 1350 lägenheter och ca 200 lokaler. Förvaltad yta är totalt ca 105 000 kvm, uppdelat på ca 85 000 kvm bostäder och ca 20 000 kvm lokaler. Vi är därmed den största aktören på bostadsmarknaden i Ljungby kommun och verkar i orterna Ljungby, Lagan, Lidhult samt Ryssby.

Vår omsättning låg 2021 på ca 100 MSEK. Vi är i dagsläget 25 anställda som arbetar med att ge god service åt alla våra hyresgäster.

Styrelse

Styrelsen i Ljungbybostäder AB består av fem ordinarie ledamöter samt
5 suppleanter.

Ordinarie ledamöter
Anders Jannesson (C), ordförande
Ulf Carlsson (S), vice ordförande
Maria Berglund (M)
Christer Ivarsson (MP)
Dick Andersson (SD)

Suppleanter
Daniel Svensson (M)
Thommy Rosberg (KD)
Vinko Stifanic (V)
Gun Lindell (S)
Mats Josefsson (SD)