Medarbetare

Magnus Fransson
Bovärd
070 528 64 16

Kjell Carlsson
Bovärd
070 528 31 01

Mette Rothstein
Bovärd
070 508 86 90

Ingemar Karlsson
Bovärd
070 528 30 68

Thomas Edvardsson
Bovärd
070-528 31 56

Fredrik Mårtensson
Bovärd
073 373 99 96

Magnus Rosén
Bovärd
073 373 99 97

Per-Olof Karlsson
Bovärd
070 528 23 53

Conny Andersson
Bovärd
070 141 65 00

Jörgen Axelsson
Bovärd
070 528 30 04

Asib Walizai
Målare
0372 830 60

Olle Beide
Målare
070 528 30 45

Ingvar Thuresson
Snickare
070 528 30 52

Helene Olsson
Besiktning
070 718 83 40

Johan Helgotsson
Drifttekniker/reparatör
070 528 96 92

Mikael Hultman
Projektledare/underhåll
070 528 88 43
mikael.hultman@
ljungbybostader.se

Johanna Aronsson
Inflyttningslots
070 508 26 53
johanna.aronsson@
ljungbybostader.se

Lennart Gustafsson
Projektledare/Byggnadsingenjör
070 528 19 23
lennart.gustafsson@
ljungbybostader.se

Barna Benedek
Driftschef
070 528 31 21
barna.benedek@
ljungbybostader.se

Linn Svensson
Uthyrning
0372-830 60
linn.svensson@
ljungbybostader.se

Jeanette Enderby
Kundvärd
0372 830 60
jeanette.enderby@
ljungbybostader.se

Linda Bodevind
Ekonomi
0372 830 60
linda.bodevind@
ljungbybostader.se

Susanne Karlsman
Uthyrning
0372-830 60
susanne.karlsman@
ljungbybostader.se

Bengt Larsson
Fastighetschef
070 508 23 63
bengt.larsson@
ljungbybostader.se

Annika Borling
Ekonomichef
0372 830 60
annika.borling@
ljungbybostader.se

Joakim Karlsson
VD
070 528 55 56
joakim.karlsson@
ljungbybostader.se

© Ljungbybostäder 2013. Eskilsgatan 11 A, 341 30 Ljungby.