Information till våra hyresgäster – hyresförhandlingarna är klara

Hyresförhandlingarna mellan Ljungbybostäder AB och Hyresgästföreningen Sydost slutfördes den 21 december 2020… Läs mer här