Prishöjning 1 januari på tilläggstjänster

Från 1 januari har vi höjt våra priser på bland annat beställning av extranycklar och byte av lås. Se prislista vid blanketter, prislista-tillägg.