Om oss

Kort fakta

Ljungbybostäder AB ägs till 100% av Ljungby kommun och ingår i kommunkoncernen med Ljungby Holding AB som moderbolag.

Vi äger och förvaltar 1314 lägenheter och ca 200 lokaler. Förvaltad yta är totalt ca 98 000 kvm, uppdelat på ca 80 000 kvm bostäder och ca 18 000 kvm lokaler. Vi är därmed den största aktören på bostadsmarknaden i Ljungby kommun och verkar i orterna Ljungby, Lagan, Lidhult samt Ryssby.

Vår omsättning låg 2017 på ca 88 MSEK. Vi är i dagsläget 22 anställda som arbetar med att ge god service åt alla våra hyresgäster.

Styrelse

Styrelsen i Ljungbybostäder AB består av fem ordinarie ledamöter samt
5 suppleanter.

Ordinarie ledamöter
Karin Bondesson (M), ordförande
Conny Simonsson (S), vice ordförande
Mikael Bengtsson (C)
Ulf Carlsson (S)
Christer Henriksson (KD)

Suppleanter
Peter Berg(M)
Irene Olofsson (C)
Sara Rosén Andersson (S)
Gun Lindell (S)
Christian Monroy (KD)