Nya regler kring matavfall hösten 2018

Hösten 2018 börjar Ljungby kommun att sortera matavfall. Matavfallet kommer att bli biogas och biogödsel – för att bättre ta till vara jordens resurser. Det ska skiljas på matavfall och restavfall. För att skilja på detta så ska du sortera ditt matavfall i en grön påse och restavfall i en röd påse, påsarna slängs i sopkärl som vanligt. Påsarna sorteras sedan på Bredemad, de röda påsarna förbränns till el och fjärrvärme på Ljungsjöverket och de gröna påsarna blir biogödsel i en extern biogasanläggning. Vi kommer att tilldela påsar till dig som vår hyresgäst. Mer information kommer att skickas ut till alla hushåll och det går att läsa mer på www.ljungby.se/matavfall.