Medarbetare

Magnus Fransson
Bovärd
070 528 64 16

Mikael Hultman
Bovärd
070 528 88 43

Kjell Carlsson
Bovärd
070 528 31 01

Ingemar Karlsson
Bovärd
070 528 30 68

Thomas Edvardsson
Bovärd
070-528 31 56

Per-Olof Karlsson
Bovärd
070 528 23 53

Daniel Kraft
Bovärd
070 528 30 65

Asib Walizai
Målare
0372 830 60

Olle Beide
Målare (föräldraledig)
070 528 30 45

Ingvar Thuresson
Snickare
070 528 30 52

Johan Helgotsson
Drifttekniker/reparatör
070 528 96 92

Joakim Karlsson
VD
070 528 55 56
joakim.karlsson@
ljungbybostader.se

Haris Huzeirovic
Projektledare
070 529 05 80
haris.huzeirovic@
ljungbybostader.se

Lennart Gustafsson
Projektledare
070 528 19 23
lennart.gustafsson@
ljungbybostader.se

Hans-Jörgen Holmberg
TF Projektledare

hans-jorgen.holmberg@
ljungbybostader.se

Thomas Letterfjord
Ekonomiansvarig
0372 830 60
thomas.letterfjord@
ljungbybostader.se

Barna Benedek
Driftschef
070 528 31 21
barna.benedek@
ljungbybostader.se

Jeanette Enderby
Kundvärd
0372 830 60
jeanette.enderby@
ljungbybostader.se

Linda Bodevind
Uthyrningsansvarig
0372 830 60
linda.bodevind@
ljungbybostader.se

Sara Follin
Uthyrning/Ekonomi
0372 830 60
sara.follin@
ljungbybostader.se

Åsa Ekedahl
Ekonomi
0372 830 60
asa.ekedahl@
ljungbybostader.se

© Ljungbybostäder 2013. Eskilsgatan 11 A, 341 30 Ljungby.