Inventering av lägenheter

Vi påbörjar en inventering av våra lägenheter för att se över standarden i vårt fastighetsbestånd.
Vår besiktningsman kommer att utföra arbetet och du kommer att bli informerad i god tid innan han kommer till ditt område. Under lägenhetsinventeringen gör vi en bedömning av bland annat ytskikt, ålder på vitvaror, köksinredning och badrum med mera. Du behöver inte städa eller plocka undan någonting i lägenheten. Arbetet kommer att pågå under dagtid
mellan klockan 08:00-16:00. Mer information kommer att skickas till dig per post.